Promovăm abilitatea!

Viziunea noastră

Pentru toate acestea au nevoie de încurajarea noastră, de recunoaștere publică și de sprijinul nostru activ.

Misiunea Galei Persoanelor cu Dizabilități

REINVENTĂM SOCIETATEA: O deschidem persoanelor cu dizabilități.

Vrem


Evenimentul va ilustra publicului beneficiile pe care le are societatea ca urmare a integrării persoanelor cu dizabilități: în învățământul de masă (școli normale) / pe piața muncii / în viața culturală (acces facil / liber) și în politici publice. De aceea, va prezenta public cazuri de succes și modele de bune practici și îi va aplauda pe aceia care sprijină persoanele cu dizabilități, în cinci direcții:

Incluziune școlară

Angajare


Accesibilizare


Susținerea tematicii în agenda media


Exemplu personal