Promovăm abilitatea!Descriere

Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală — Microregiunea Valea Sâmbetei" (GAL-MVS) a fost înfiinţată în anul 2006 şi este constituită din autorităţi publice, reprezentanţi ai sectorului privat şi ai sociatăţii civile din 9 comunităţi ale judeţului Braşov (Beclean, Cincu, Drăguş, Lisa, Sâmbăta de Sus, şoarş, Ucea, Viştea, Voila), care îşi propune să îmbunătăţească calitatea vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare. Dorim să valorificăm resursele proprii ale locuitorilor din mediul rural pentru crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resurse în mod eficient. Asociaţia are sediul în Zona Turistică, Pensiunea Cristian, Sâmbăta de Sus, Braşov şi îşi desfăşoară activitatea la punctui de lucru din Drăguş, jud. Braşov, nr. 477.
Din totalul de 7 angajaţi pe care îi are Grupul de Acţiune Locală — Microregiunea Valea Sâmbetei, 1 angajat este persoană cu dizabilitaţi.
Sorin Tănase este utilizator de scaun rulant şi este încadrat cu gradul 1 de handicap, conform certificatului, el dobândind acestă dizabilitate în anul 2002 în urma unui traumatism vertebro-medular. Contractul de muncă este pe o perioadă limitată şi anume: 01.06.2013 — 30.09.2015, dată la care prezentul proiect încetează. Echipa GAL, inclusiv Sorin Tănase, lucrează la elaborarea noii strategii de dezvoltare a microregiunii pentru perioada 2015-2020, perioadă în care vom fi angajaţi în urmatorul proiect.
Punctul de lucru din comuna Drăguş, judeţul Braşov este adaptat conform nevoilor persoanelor cu dizabilităi. Aici există o rampă de acces în clădire, iar toaletele sunt accesibile, prin urmare angajatul nostru îsi desfăşoară activitatea eficient şi făra a întâmpina obstacole in deplasarea sa.
Postul pe care este angajat Sorin Tanase, este acela de"Evaluator proiecte", misiunea Grupului de Acţiune Locală — Microregiunea Valea Sâmbetei este de a asigura evaluarea şi monitorizarea proiectelor implementate în microregiune, finanţate prin Programul de Dezvoltare Rurala (LEADER)
În cadrul proiectelor pe care le monitorizărn, unul dintre indicatorii pe care solicitanţii trebuie să îi atingă, se referă la integrarea persoanelor cu dizabilitaţi în societate şi în câmpul muncii.

Alte inscrieri la categoria ""