Promovăm abilitatea!Descriere

În dorinţa de a răspunde nevoii de cultură, Fundaţia Cartea Călătoare din Focşani a participat în anii 2009 - 2014 la Festivalul Internaţional de Film Transilvania cu cinci proiecţii speciale destinate persoanelor cu deficienţe de vedere. Pentru prima dată nevăzătorii din România au avut şansa de a urmări un film în cinematograf, în condiţii similare de accesibilitate cu orice altă persoană din societate.

Filmele accesibilizate au fost proiectate pentru publicul larg, persoanele cu deficienţe de vedere primind, la intrarea în sală, un set de căşti în care ascultau descrierea audio fără a perturba ceilalţi spectatori. Normalitatea nu trebuie să fie un fapt excepţional. Tocmai de aceea, pentru a crea un cadru favorabil care să permită participarea nediscriminatorie la viaţa culturală a persoanelor cu deficienţe de vedere, începând din noiembrie 2012 fundaţia implementează proiectul „Caravana cinematografică pentru nevăzători”, generalizând astfel experienţa avută în Cluj Napoca.

Caravana cinematografică este, în fapt, o campanie de conştientizare şi implicare a industriei cinematografice în procesul de accesibilizare a filmelor pentru nevăzători şi, în acelaşi timp, o campanie de informare şi conştientizare a opiniei publice.

Publicul larg care a participat la aceste proiecţii a avut posibilitatea să interacţioneze cu persoanele cu deficienţe de vedere în mod firesc, să se informeze cu privire la oportunităţile care le sunt oferite acestora şi să înţeleagă provocările cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi. Cei care au dorit să înţeleagă cât mai bine situaţia au solicitat căşti şi au urmărit filmul în condiţii similare cu persoanele cu deficienţe de vedere.

Pentru industria cinematografică din România, asigurarea accesului la filme persoanelor cu deficienţe de vedere înseamnă creşterea numărului de spectatori în cinematografe şi de cumpărători ai DVD-urilor de pe piaţă, deoarece există posibilitatea de a introduce descrierea audio direct pe DVD spre a fi selectată dacă persoana care vizionează filmul este nevăzătoare.

În cadrul caravanei au fost organizate 39 de proiecţii în toată ţara (cinematografe, biblioteci publice, licee pentru deficienţi de vedere, universităţi), la care care au participat 651 persoane cu deficienţe de vedere şi peste 500 de persoane fără deficienţe de vedere.

Datorită succesului şi impactului pe care l-a avut Caravana cinematografică, Fundaţia Cartea Călătoare a obţinut finanţare pentru organizarea primului Festival Naţional de Film pentru Nevăzători din România în primăvara anului 2015.

Pentru persoanele cu deficienţe de vedere, caravana a reprezentat crearea premiselor pentru o societate inclusivă în care este promovat şi respectat dreptul acestora la cultură.

Studiile de specialitate au arătat că aproximativ 80 – 85% din informaţia pe care o primeşte o persoană se face prin intermediul vederii. Pe măsură ce societatea modernă evoluează, importanţa informaţiei vizuale creşte foarte mult în comparaţie cu ceea ce era în trecutul apropiat. Astfel, persoanele cu dizabilități vizuale ajung să se confrunte cu mari dificultăți în condițiile în care majoritatea informaţiilor tind să se adreseze numai celor care văd. Din acest motiv persoanele cu deficienţe de vedere au un acces redus la educaţie şi cultură.

Dreptul persoanelor la informaţie şi implicit la cultură este un drept inalienabil, conform articolului nr. 27, alin. 1 din Declaraţia drepturilor omului („Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală a colectivităţii, de a se bucura de arte şi de a participa la progresul ştiinţific şi la binefacerile lui”).

De asemenea, Constituţia României prin art. 13 garanteaza accesul la cultură pentru toţi cetăţenii săi („Accesul la cultură este garantat, in condiţiile legii. Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii naţionale si universale nu poate fi ingrădită.”)

Alte inscrieri la categoria ""