Promovăm abilitatea!Descriere

Instituţie patrimonială, Biblioteca Naţională a României participă la construirea unei societăţi moderne, dinamice şi bine informate, prin valorificarea la nivel naţional a resurselor documentare şi informaţionale de care dispune. Biblioteca oferă publicului larg o cale către cunoaştere, în general, şi către cunoaşterea culturii şi a spiritualităţii româneşti, în special. Deoarece persoanele cu dizabilităţi sunt parte a societăţii, instituţia noastră îşi propune să le asigure acces nediscriminatoriu în spaţiile şi la colecţiile sale.

1. Accesibilizarea sediului şi a colecţiilor:
Spațiile bibliotecii au fost evaluate ca fiind accesibile, clădirea fiind inclusă pe harta www.accesibil.org. Clădirea noastră oferă rampe de acces, lifturi accesibile, coridoare spaţioase, uşi uşor de manevrat, locuri accesibile în sălile de lectură sau în spaţiile deschise, toalete accesibilizate, precum şi un plan tactil al parterului. În viitorul apropiat (primavara 2015) signaletica bibliotecii va fi disponibilă şi în limbaj Braille.

Adesea, colecţiile bibliotecilor sunt inaccesibile persoanelor cu dizabilităţi. Biblioteca Naţională şi-a asumat în ultimii ani dezvoltarea de produse şi servicii care să poată fi folosite deopotrivă de utilizatori valizi şi de cei cu dizabilităţi. Astfel, Biblioteca Naţională a României:
- oferă utilizatorilor cu dizabilităţi aceleaşi lucrări pe care le pune la dispoziţia publicului larg (aprox. 500000 de titluri) prin transformarea documentelor tipărite pe hârtie în documente electronice care apoi pot fi consultate în limbaj Braille (au opţiunea de a tipări, la cerere, diferite capitole / materiale didactice), în format mărit sau audio;
- facilitează accesul persoanelor cu dizabilități vizuale la domenii variate ale cunoaşterii, navigarea pe Internet, precum şi informarea la timp asupra unor evenimente curente punând la dispoziţie 7 stații de lucru dotate cu cititor şi magnificator de ecran şi a 5 sisteme speciale de scanare ce preiau şi redau (vocal sau în format mărit) informaţia de pe orice document tipărit;
- dezvoltă instrumente care asigură pregătirea de bază a utilizatorilor cu deficienţe de vedere şi instituţiilor care doresc să îşi accesibilizeze produsele / serviciile (ghiduri de utilizare a tehnologiilor de acces şi de accesibilizare a spaţiilor şi a informaţiei).
Persoanele care nu au abilităţi de utilizare a computerului pot consulta colecţiile noastre cu ajutorul unor dispozitive independente, foarte uşor de folosit:
- Televizor cu circuit inchis – dispozitiv ce preia şi afişează conţinutul oricărui tip de document tipărit pe un ecran, în format mărit sau folosind diferite culori şi contraste de culori; foarte util bătrânilor şi copiilor;
- Maşină de citit – dispozitiv capabil să redea vocal, în timp real, conţinutul oricărui document tipărit;
- Dispozitiv de redare tactilă a documentelor grafice – oferă acces tactil şi audio la hărţi, scheme, etc;
- Dispozitive de lectură a cărţilor în format DAISY;
- O colecţie semnificativă de cărţi electronice şi cărţi audio.
Nu încurajăm izolarea persoanelor cu dizabilităţi într-o sală de lectură destinată lor, accesul acestora la informaţie fiind posibil în aproape toate spaţiile alocate publicului general.
Totodată, Biblioteca Naţionalã a României oferă asistenţă, prin telefon sau e-mail (accesibilitate@bibnat.ro) tuturor instituţiilor şi persoanelor care doresc să cunoască mai multe despre accesibilizarea informaţiei.

2. Investiții în facilitarea accesului la locul de muncă
Personalul cu dizabilităţi angajat la Biblioteca Naţională are de asemenea acces neîngrădit la spaţii şi informaţie, dispunând de posturi de lucru dotate cu tehnologia necesară astfel încât să îşi poată îndeplini fără niciun impediment sarcinile de serviciu. Dotările tehnice (pentru utilizatori şi angajaţi) au fost posibile printr-o investiţie de peste 30 000 de euro, cea mai mare parte provenind din sponsorizări şi donaţii.

3. Acţiuni de conştientizare
Biblioteca Naţională a organizat evenimente la care au putut participa persoane valide şi cu dizabilităţi precum: vizionări de filme cu descriere audio, sesiune de lectură publică, prezentări de documente şi echipamente accesibile. De menţionat este Reha for the Blind, eveniment organizat în parteneriat cu Fundaţia Chance for the Blind din Polonia şi Consiliul Naţional al dizabilităţii, la care au asistat aprox. 1000 de persoane care au putut participa la dezbateri privind integrarea, au testat echipamente şi au cunoscut reprezentanţi ai organizaţiilor care sprijină integrarea. Aceste evenimente, precum şi acţiunile de diseminare desfăşurate de instituţia noastră prin articole şi participări la conferinţe au avut ecou în rândul altor utilizatori cu dizabilităţi care au folosit ulterior produsele şi serviciile bibliotecii.
Beneficiind de acces egal la informaţie, pe termen mediu şi lung persoanele cu dizabilităţi vizuale vor reuşi să îndeplinească aproape aceleaşi sarcini ca şi semenii lor, contribuind, în egală măsură, la dezvoltarea comunităţii în care trăiesc, în spiritul respectului de sine şi al egalităţii de şanse.

Alte inscrieri la categoria ""