Promovăm abilitatea!Descriere

„A lucra acolo unde lucrează toţi” - Ofertă ocupaţională integrativă
Patru persoane cu dizabilităţi grave şi accentuate au şansa unui loc de muncă în cadrul colaborării Asociaţiei Diakoniewerk International cu Firma Transilvania Pack&Print (TPP)din Şura Mică, jud. Sibiu.
TPP a fost înfiinţată în anul 1998 şi este specializată în producerea ambalajelor de carton şi a etichetelor.
O multitudine de activităţi în producerea produselor din carton se execută manual, ca de exemplu ruperea din cofrage sau îndoirea, care pot fi cu uşurinţă făcute de persoane cu dizabilităţi mentale. Din acest motiv din discuţiile purtate între Centrul Ocupaţional pentru Persoane cu Dizabilităţi şi conducerea firmei s-a dezvoltat ideea de a integra în fabrică persoane beneficiare ale centrului. Directorul general al TPP, dl. Franz Rankl s-a arătat foarte deschis faţă de acest proiect şi a susţinut din plin impementarea acestuia în cadrul firmei.
Prin oferta ocupaţională integrativă avem în vedere o activitate orientată asupra abilităţilor şi capacităţilor persoanelor cu dizabilităţi, care să se desfăşorare într-un context „normal” de muncă, în afara măsurilor tradiţionale (centre de zi, centre de terapie ocupaţională, unităţi protejate, etc.). Grupul de 4 persoane cu dizabilităţi este îndrumat de un asistent social care pe lânga sarcina de a organiza procesul de muncă în ansamblul lui, constituie totodată puntea de legătură între persoanele cu dizabilităţi şi ceilalţi angajaţi. Astfel s-a reuşit cu uşurinţă integrarea acestora în cadrul firmei, depăşindu-se neînţelegerile şi tensiunile create în perioada de probă.
1. Numărul persoanelor cu dizabilități angajate în perioada 1 octombrie 2012- 30 septembrie 2014 (ultimii 2 ani), raportat la numărul total al angajaților.
Numărul total al persoanelor cu dizabilităţi angajate de-a lungul perioadei: 7 persoane.
Numărul total de angajati: 70 persoane.
2. Tipul de încadrare în grad de handicap (conform certificatului) al persoanelor cu dizabilități angajate în această perioadă: handicap accentuat şi grav cu îndemnizaţie de însoţitor;
3. Tipul de contract cu care au fost angajate persoanele cu dizabilități în această perioadă.
Persoanele sunt angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
4. Numărul adaptărilor / accesibilizărilor locului de muncă realizate în aceeași perioadă.
Persoanele cu dizabilităţi angajate nu au necesitat accesibilizarea spaţiilor cu rampe, s-au adaptat locuri de muncă la mese în general, într-un spațiu ferit de mașinile aflate în funcțiune pentru a nu pune în pericol sau a nu crea disconfort persoanelor care îşi desfăşoară activitate acolo.
Transportul este asigurat de firmă (de acasă la locul de muncă şi înapoi).
5. Tipul de muncă prestată de persoanele cu dizabilități angajate.
Activităţile desfăşurate de persoanele cu dizabilităţi în cadrul firmei se rezumă la următoarele domenii:
 lipirea şi/sau dezlipirea cartonajelor sau a produselor din hârtie;
 numărarea, sortarea, împachetarea produselor finite;
 asamblarea, decuparea produselor din carton;
 alte operaţiuni manuale.
6. Implicarea în proiecte legate de integrarea în muncă / problematica persoanelor cu dizabilități în aceeași perioadă.
Prin parteneriatul dintre TPP şi Diakoniewerk se urmăreşte crearea de şanse reale prin oferirea de activităţi de muncă adaptate persoanelor cu dizabilităţi pentru a promova şi a contribui la egalitatea de şanse şi o integrare adecvată în sociateate pentru acest grup. Prin integrarea persoanelor cu dizabilităţi în companie se stimulează competenţele sociale ale tuturor angajaţilor şi contribuie la îmbunătăţirea şi dezvoltarea societăţii civile. Activităţile desfăşurate cu acest scop au fost: petrecerea de Crăciun, sărbătorirea Zilei de 8 Martie, actiuni de teambuilding, etc.
Munca înseamnă mai mult decât căştig. Acest lucru este valabil şi pentru persoanele cu dizabilităţi mentale. Activitatea într-o întreprindere stimulează indepentenţa/ autonomia şi stima de sine şi duce la o participare activă în cadrul societăţii.

Alte inscrieri la categoria ""