Promovăm abilitatea!

Informații și statistici

Dizabilitatea în România și în Uniunea Europeană

În România există 700.736 persoane cu dizabilități (în creștere cu 11.580 de persoane față de iunie 2012), adică 3,48% din totalul populației are o dizabilitate. (D.G.P.H. iunie 2013). Dintre acestea, 16.815 de persoane sunt instituționalizate, cifra fiind în scădere față de anul 2012.

Conform D.G.P.H., în România sunt 29.184 de persoane cu dizabilități angajate, datele arătând o ușoară creștere față de anii precedenți, însă mult sub media europeană.

Academic Network of European Disability Experts (A.N.E.D.), în Indicators of Disability Equality in Europe, arată că procentul de persoane cu dizabilități permanente în UE este de aproximativ 10%. Conform studiului A.N.E.D. din 2010, realizat împreună cu University of Leeds (Indicators of Disability Equality in Europe), procentul persoanelor cu dizabilități care primesc o formă de ajutor social este de 5.2%.

Media persoanelor cu dizabilități angajate în Uniunea Europeană, conform aceluiași studiu este de 45,8%, însă autorii arată că există diferențe mari între state. Rata angajării este cea mai scăzută în România, Irlanda și Grecia, în timp ce Finlanda, Luxembourg și Danemarca au 70% dintre persoanele cu dizabilități incluse pe piața muncii.

Află mai multe despre DIZABILITATE

Accesibilizarea în România

În România, conform datelor D.G.P.H. din iunie 2013, erau înregistrate 141.603 de persoane cu dizabilități fizice, iar peste 90% dintre acestea nu sunt instituționalizate, deci au nevoie de diverse forme de accesibilizare. Conform unui studiu din 2010, unul din cinci utilizatori de fotoliu rulant din România nu dispunea de un echipament de mobilitate. Acest lucru are un impact negativ direct asupra lor, împiedicându-i să:

- își părăsească locuința sau să se deplaseze acolo unde doresc ei
- să își găsească un loc de muncă și să dobândească independență și stabilitate financiară
- să participe la evenimente culturale, la concerte, la activități recreative, să călătorească
- să facă sport
- să utilizeze mijloacele de transport în comun
- să participe cu adevărat la viața comunității și să fie vizibili

În țara noastră, chiar și persoanele care dețin un fotoliu rulant au acces limitat sau, în cea mai mare parte a cazurilor, nu au acces deloc la spații de locuit conforme cu standardele prevăzute prin lege, la instituții publice dintre care unele ar trebui să le deservească în mod direct, la instituții de educație, mijloace de transport în comun accesibile ori la locații pentru evenimente culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber. În România, sportul, distracția, cultura și chiar comunitățile sunt rareori accesibile utilizatorilor de scaun rulant sau persoanelor cu alte tipuri de dizabilități. Prin accesibilitate înțelegem accesul fizic al utilizatorului de scaun rulant la și în clădiri și la diverse spații din comunitate de interes comun sau destinate accesului public.

În 2005-2006, în cadrul unor proiecte pilot finanțate de Fundatia pentru o Societate Deschisa, au fost evaluate aproape 600 de clădiri în cinci orașe din România, mare parte din ele aflându-se în București. Dintre acestea, mai putin de 150 erau parțial accesibile, 102 preponderent accesibile, si doar 9 erau în totalitate accesibile, conform criteriilor de evaluare stabilite .

În perioada 2012-2014, în cadrul proiectului „Roțile Schimbării - Către servicii adecvate pentru utilizatorii de scaun rulant”, Fundația Motivation România își propune să evalueze alte aproape 1,000 de clădiri și aproximativ 2,200 de locuințe ale utilizatorilor de fotolii rulante. Până în acest moment au fost evaluate în jur de 1042 de clădiri (instituții de cultură, de stat, de utilizate publică, locații de divertisment sau destinate sportului ori turismului), dintre care 23% sunt accesibile, 50% complet inaccesibile și restul de 27% doar moderat accesibile. În cazul locuințelor utilizatorilor de fotolii rulante, până la această dată există informații pentru aproximativ 1613 locuințe, dintre care aproape jumătate (47%)  sunt inaccesibile. Toate locațiile sunt evaluate din perspectiva unui utilizator de scaun rulant.

Află mai multe despre ACCESIBILIZARE